ARAP ISRAIL SAVALAR PDF

İsraillilerin Yom Kippur Savaşı olarak adlandırdıkları ‘teki Arap-İsrail Savaşı’ nda kim kazandı kim kaybetti? Savaşın 6 Ekim ‘te patlak. Öyle ki, modern Arap edebiyatı tarihi üzerine yazılmış pek çok eser, Ürdün ve Araplar ile İsrail arasında yaşanan savaşlar, Arap milliyetçiliği, göç, gurbet. Israil ve Ortadogu Yurt Arayisi Vaadler ve Hayal Kirikliklari Savaslar Barislar ve Cozumsuzlukler Arap – Israil Uyusmazligi bu onemli konulari tarihsel.

Author: Moran Fauzragore
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 13 September 2018
Pages: 364
PDF File Size: 2.20 Mb
ePub File Size: 10.95 Mb
ISBN: 284-4-47914-489-9
Downloads: 59616
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shagore

Published on Aug View 12 Download 2. Ksa srede yaplanan kurum, almalarn Ortadou zelinde younlatrmtr. Ortadouya Bak Ortadounun i ie gemi birok sorunu barndrd bir gerektir. Ancak, ne Ortadou ne de halklar, olumsuzluklarla zdeletirilmi bir imaja saavlar edilmemelidir.

Ortadou lkeleri, halklarndan aldklar gle ve i dinamiklerini seferber ederek barl bir kalknma seferberlii balatacak potansiyele sahiptir. Blge halklarnn bir arada yaama iradesine, devletlerin egemenlik halklarna, bireylerin temel hak ve hrriyetlerine sayg, gerek lkeler arasnda gerek ulusal lekte kalc barn ve huzurun temin edilmesinin n artdr.

Ortadoudaki sorunlarn kavranmasnda adil ve gereki zmler zerinde durulmas, uzlamac inisiyatifleri cesaretlendirecektir Szkonusu erevede, Trkiye, yakn evresinde blgesel istikrar ve refahn kk salmas iin yapc katklarn srdrmelidir. Cepheleen eksenlere dhil olmadan, taraflar arasnda diyalogun tesisini kolaylatrmaya devam etmesi, tutarl ve uzlatrc politikalaryla salad uluslararas destei en etkili biimde deerlendirebilmesi blge devletlerinin ve halklarnn ortak menfaatidir.

Farkl hareket seenekleri ieren fikirler retir. Etkin zm nerileri oluturabilmek iin farkl disiplinlerden gelen, alannda yetkin aratrmaclarn ve entelektellerin nitelikli almalarn tevik eder. ORSAM; blgesel gelimeleri ve trendleri titizlikle irdeleyerek ilgililere ulatrabilen gl bir yaym kapasitesine sahiptir.

ORSAM, web sitesiyle, aylk Ortadou Analiz ve alt aylk Ortadou Ettleri dergileriyle, analizleriyle, raporlaryla ve kitaplaryla, ulusal ve uluslararas lekte Ortadou literatrnn geliimini desteklemektedir.

Blge lkelerinden devlet adamlarnn, brokratlarn, akademisyenlerin, stratejistlerin, gazetecilerin, iadamlarnn ve STK temsilcilerinin Trkiyede konuk edilmesini kolaylatrarak bilgi ve dncelerin gerek Trkiye gerek dnya kamuoyuyla paylalmasn salamaktadr. Bir melez rdstini Kimlii mi? Demokratikleme ve rdnlleme Politikalar Arap Bahar ve rdne Yansmalar Kprl, halen UK Uluslararas likiler Blm retim yesi olarak grev yapmaktadr.

Tunustan sonra Msr, Bahreyn, Yemen, Cezayir, Suriye, Libya ve rdne de yansyan toplumsal hareketler, blgede aktrlerin ve lke-ii dinamiklerin yeniden ekilleneceine iaret etmektedir. Daha nceleri saha almas yapmak zere rdne giden Nur Kprl, 9 Kasm tarihinde parlamento seimlerinin yapld dnemde de gzlemci olarak Ammana bir aratrma ziyaretinde bulunmutur.

Bu ama dorultusunda, elinizdeki rapor gerek yazarn rdnde bulunduu sre ierisindeki izlenimlerinden gerekse rdn zelinde yaplan literatr taramasndan yola karak hazrlamtr. Raporda, rdndeki demokratikleme deneyimleri Filistin meselesi ve yerel aktrler erevesinde ele alnarak irdelenmitir. Filistinli gmenlere vatandalk verilmesinin yannda, Bat Yakas Bat eria topraklarnn Krallk tarafndan ylndaki ilhak ve ylndaki Arap-srail Sava sonucunda bu topraklarn Dou Kuds dahil olmak zere srailin kontrolne gemesi ile rdnn sadece srail ile olan snr yeniden dzenlenmemi bununla birlikte lkedeki ulus-ina ve demokratikleme politikalarna yeni bir yn verme gerei duyulmutur.

Bu dnem ierisindeki en nemli gelime, Mslman Kardeler Cemaatnn Ikhwan slami Hareket Cephesi HC ni kurarak siyasal arenda ve parlamentoda faaliyet alan kazanm olmasdr. HC, bylece siyasi ve ideolojik rgtlenmenin zayf olduu rdnde en rgtl siyasi parti konumuna gelirken, ylnda Krallk ile srail arasnda varlan bar anlamasnn arndan Haimi monarisi ile Ikhwan arasndaki tarihsel ve geleneksel ortaklk ilikisi deiim gstermeye balamtr. Ikhwan asndan bu deiim, srail ile ilikilerin normalletirilmesine ynelik izlenen siyaset ve ylnda yrrle giren tartmal Seim Yasas gibi konular ile ilikilendirilirken; rejim asndan lkede siyasal alanda nceki dnemlere gre daha fazla faaliyet alan bulan slami rgtlenmeden kaynaklanmaktdr.

Zira lkedeki demokratikleme hamleleri siyasi partileri zelde HCyi glendirmi ve lke politikalarnda sz syler hale getirmitir. Son dnemde Arap dnyasn etkisi altna alan isyan dalgas, rdne de yansm ve Kral II.

Abdullah babakan Samir el-Rifaiyi grevden alarak yerine Marouf el-Bakhiti atamtr. Baka bir deyile, protestolar Kralln meruiyetinin sorgulanmasndan ziyade, ekonomik sorunlar ve siyasal reform talepleri dile getirilerek dzenlenmitir.

#4 Best Windows Phone Games for the Weekend

Gerek gerekse Arap-srail Savalar sonras deien snrlar ve Filistin glerinin yaanmas, lkenin bata kimlik politikalar olmak zere, demokratikleme ve d politika kararlarnn hayata geirilmesinde son derece etkili olmutur.

Abdullahn sz konusu yasay yeniden gncellemesi ve Filistinli gomenlerin rdn toplumuyla btnletirme abalar, Abdullahn bitmemi Arap ideallerinin yan sra blgede Filistin meselesinin yaratt belirsizlikten tr smrge devletler tarafndan yapay olarak ina edilen Kralln srdrlebilir bir siyasal yapya kavuturulmasnda hayati rol oynamtr. Bu kapsamda lkedeki devlet ve ulus-ina sreleri nemli bir yer tekil etmekte, bununla beraber ylnda Kralln Bat Yakas topraklarndan vazgeme karar almas lkede gerek kimlik oluturma gerekse blgesel politika izlemede yeni bir dneme geildiine iaret etmektedir.

  EL COCUYO Y LA MORA PDF

Tm bu gelimelere ek olarak lkede sonrasnda demokratikleme ynnde admlar atlmsa da; Kralln sz konusu demokratikleme giriimi, srail ileilikilerin normalletirilmeye allmas ve ylnda kinci Filistin ayaklanmasnn El Aksa ntifadas balamas saavlar duraan bir srece girecektir.

Bu ama dorultusunda, rapor temel blmden olumaktadr; ilk olarak 89 sonras israkl Krallnn Filistin topraklarndan Bat eria vazgemesi srecinin ve ardndan demokratikleme hareketlerini hzlandran yerel ve blgesel dinamikler irdelenecek; ardndan temel blgesel gelimeler bal altnda srail ile yaplan bar anlamas ve Filistin ayaklanmasnn lkede demokratikleme abalarna nasl ekil verdii ortaya konularak; son blmde lkede rdndeki en byk muhalif grup olan slami Hareket Cephesi HC nin rdn siyasi yaamndaki nemi ve son dnemde Arap dnyasnda meydana gelen hareketlerin lkeye yansmas analiz edilecektir.

Bunun temel nedeni vardr. Sava sonras rdn topraklarna g eden Filistinliler lkedeki nfus dengelerini tamamen deitirmi, Mavera-i rdnller lkelerinde sayca aznlk konumuna dmlerdir. Sava sonrasnda Filistinli gmenlere vatandalk veren tek Arap lkesinin rdn olmas lkedeki kimlik politikalarnn Filistin sorunu ile yeniden yaplandn ortaya koymaktadr. Bundan dolay, rdn zelinde ulus ve kimlik oluturma sreleri srekli deiime ak bir durum ortaya karmtr.

Sz konusu kimlik politikalar ve deiimi analiz etmek iin rdndeki Filistin etkenini incelemek yerinde olacaktr. Bu adan bakldnda, FK ile rdn gvenlik kuvvetlerini kar karya getiren i sava lkedeki kimlik ve ulus ina srelerine yeni bir ivme kazandrmtr. Muhajirun [rdnl Filistinliler] ve Ansarlar [rdnn yerlileri] bir ailenin ferdleri olarak Nehrin Dousunda bu yk bandan beridir gl bir ekilde tamaktayz8 ifadesini kullanmtr.

Bu aklamann rdn ulus ve kimlik ina politikalar ile son derece ilikili olduu gze arpmaktadr. Irsail bir deyile sz konusu aklama, Kara Eyll olaylarna kadar Krallk Filistin kkenli rdnlleri rdnn blnmez bir paras olarak ifade xavalar yan sra, Filistinin bamszl iin verilen mcadelenin sadece Filistin halknn mcadelesi olmadnn, Haimi Krallnn da sz sahibi olduu bir mesele olarak grldnn altn izmektedir.

Dolays ile, Kral Hseyinin i sava ncesinde uygulamaya alt kimlik politikas Bat Yakasnn Dou Yakas ile blnmez bir btnlk oluturduu savna dayanmaktayd.

Ancak Kara Eyll Olaylarnn ardndan, Kral Hseyine yakn Mavera-i rdnl milliyeti evreler, savanda kaybedilen Bat eriann ve lkede yaayan Filistinlilerin sta-Filistinlilik ve rdnllk Arasnda: Bu nedenle, rdn siyasal yaamnn her aamasnda kimlik meselesi en hassas konulardan birisini oluturmutur. Bu erevede, Emir Abdullahn Mavera-i rdnn yerlisi olmamas, yerli halk olarak Dou Yakallarn kabul edilmesi bir tesadf deildir.

Sabalar, Arap Birliinin Rabat Zirvesinde FKy resmen Filistin halknn tek ve meru temsilcisi olarak tanmas, rdn Haimi Kralln kimlik politikalar konusunda yeniden dnmeye sevkedecektir.

Emirliin ilk yllarndan bu yana yaratlmak istenilen yerli rdnl Dou Yakal kimliinde eksik kalan teki unsuru, Kara Eyll olaylaryla ortaya kan toplumlararas kutuplama ile ulus oluturma srecine ilk kez eklemlenmitir.

20111129_orsamrapor90a

Bylece ylndan bu yana rejimin uygulad Bat Yakal Filistinlileri kontroll homojenletirme abalar, i sava sonrasnda yerini nce Dou Savwlar yaklamna brakmtr. Bu nedenle, yl rdn i ve d arqp asndan bir dnm noktas olmutur. Bu noktadan hareketle, sonras dnemde nce Dou Yakas ile rten yerli watani bir kimlik yaratmann ancak Bat Yakas ile ilikilerin ayrtrlmas ile mmkn olabilecei dncesi rejim politikalarna hakim olmutur.

Tm bu gelimeler, Kralln rdnl kimlii zerine olan kamuoyundaki tartmalar derinletirmesi ve rdn artk rdndr tezini daha meru bir zemine tamasn salamtr. Bu noktada, rdn kimliinin inas srecinin srekli deiim gsterdii, srail ile bar arp sonras bir kez daha tezahhr etmitir. Zira rdn nfusunun ounluunu Filistin kkenli rdnllerin oluturduu dnldnde, rdnn alternatif bir vatan al-watan albadil olarak alglanmasna yol amtr.

Bu noktada, ylnda Kral Hseyin tarafndan alnan Bat Yakasndan vazgeme karar rdn kimliini dntrc nitelikte olup, rdnll ekillendiren eitli ulusst ballklarn rdn Krallna ballk ynnde hareket etmesi amalanmtr. Sz konusu kimlik politikalar egdml olarak ortaya kacak ekonomik sorunlar ile birlikte demokratiklemenin nn aacak yeni bir dnemin balamasna imkan tanyacaktr. Demokratikleme ve rdnlleme Politikalarlerle birlikte rdn kimlik politikalarnda nemli isrrail yaanmtr.

Bu dnm hzlandran en temel unsur, ylnda patlak veren birinci Filistin ayaklanmas intifada ile Kral Hseyinin lkedeki kimlik oluturma abalarna yeni bir yn vermesi ve beraberinde Bat Yakas ile ilgili tm haklarndan vazgetiini aklamas olmutur. Krallk, ylna dek bu blgedeki siyasal desteini patronaj sistemi ile kazanmaya almtr. Bu gelimelere ek olarak, Krallk den bu yana isril siyasi partiler yasan, de revize ettii Siyasi Partiler Kanunu ile kaldrma karar almtr.

Bunun iki temel nedeni vardr. Birincisi, seimler ve Siyasi Partiler Yasas ile lkede baz kesimler g kazanm ve i politikadaki dengeleri deitirebilecek konuma gelmilerdir. Ikhwan ile birlikte, slami hareket Parlamentoda toplam 34 iisrail kazanm oluyordu. Mudar Badrann babakan olarak atanmasyla da kabineye be Mslman Kardeler yesi alnd.

Bu noktada, Badrann slami gruplarla olan yakn ilikisi etkili olmutur. Bylece, Mslman Kardelerin seim zaferinin ardndan, slami Hareket Cephesi HC – al-Jabhat al-Amal al-slami ad altnda ayr bir siyasi partiye dnmesi, lml slami hareketin rdn i siyasetinde nemli bir konuma gelmesinin yolunu amtr. Bunun yannda, ad geen kentlerin nfusunu oluturan yerli rdnllerin Krala ve monariye olan ballklar son derece belirleyici bir etken olarak n plana kmaktadr.

  BRIHAT SAMHITA ENGLISH PDF

Buradaki ana hedef, yaklaan Orta Dou Bar Srecinin ve srail ile yaplacak olas bir anlamann Parlamentoda oluabilecek srail kart slami bir muhalefet tarafndan engellenmesini nlemekti. Yasadaki Filistin kkenli rdnlleri siyasi arenadan dlayc olarak tanmlanabilecek engel, ylndan bu yana zaten kontroll homojenletirme politikas ile etkisi azaltmlaya allan Filistin kimliinin slami bir nitelik kazamasna yol amtr.

Filistin aidiyeti ile siyasi parti kurulmas rdnde Bat Yakasnn ilhak sonrasnda yasaklandndan, Filistin kkenli rdnller parlamentodaki orantsz temsiliyetin varl nedeniyle slami gruplar ierisinde rgtlenmeye balamlardr. Bu noktada, Filistin ulusal mcadelesinin intifada sonras slamileen boyutu da gz nne alnmas gereken bir baka blgesel dinamiktir. Mslman Kardeler ve lerde Krallk tarafndan rejime bal, tarafsz bir muhalefet isrwil alglanyordu.

Ikhwann Olso Bar srecine kar olmas rejim ile arasndaki ilikinin yeni bir biim kazanmasnn yolunu at. Komiteyi idrail nceki muhalif hareketlerden farkl klan temel nokta ise, yerli rdnllerin Savalra kkenliler ile ortak bir hareket ierisinde yer almalar olmutur. Dier bir rdnl isim ise, eski babakanlardan Ahmet Obeydatt. Buna karn srailin Isrqil eriada Yahudi yerleim yerlerinden ekilmemesi ve ylnda Mossadn Ammanda Hamas lideri Halit Meale suikast giriiminde bulun-mas rdn toplumu zerinde byk yank bulmutur.

Hamas brosunun kapatlmas rdnn Filistin meselesine olan balnn aslnda ylndaki ekilme kararnn ardndan srail ile ilikilerin gelitirilmesiyle balantl olduunu ortaya koymaktadr. Hamas ve rdnde slami hareketin lar ncesinin tersine bir tehdit olarak alglanmaya balanm olmas, Arap ve slami bir kimlikle srail devleti ile iliki kurulamayacana iaret etmitir.

Yeni yasa, Kral, kraliyet ailesi, ordu, gvenlik glerinin ve yargnn yazll basnda eletirilemeyecei ynnde dzenlemeler getirmenin yan sra, basnda yer alacak yazlarn ve haberlerin ulusal birlik ve beraberlie zarar vermeyecek nitelikte olmasn ngryordu. Filistin meselesinin zmszl Krall koruyucu hamleler yapmaya iterken bir yandan da d politikadaki manevra alann daraltyordu. El-Aksa initifadasnn balamas ile birlikte d politikaya paralel bir teritoryal kimlik oluturma abalar yeni bir ivme kazanm nce rdn ulus-oluturma sreci ile d politikada alnan kararlarn yumuatlp, kamuoyu gznde kabul edilebilir bir hal almas hefelenmitir.

Blgesel Gelimelerin Demokratikleme Hareketlerine EtkileriEl-Aksa intifadasnn yaratt toplumsal ve siyasi basklar, rdnn d politika kararlarn Filistin esinden ayrtrma ile azalaca gr Kral Abdullah ve evresindekileri kimlik politikalar zerine yeniden dnmeye ynlendirdi. Filistin ayaklanmasnn hemen akabinde rdn sokaklar Amman ve Maan ehirleri bata olmak zere intifaday destekleyen gsterilere sahne oldu.

Filistin ayaklanmasn destekleyen gsteri yrylerin yagnlamas zerine, iileri bakanl lkede intifaday destekleyen tm gsterileri yasaklad. Ardndan geici Toplant ve Gsteri Yryleri Yasas kabul edilerek, lkede i istikrar salanmaya alld. Abdullah daha sonra El-Ragp hk-metine yasal sistemin yeniden yaplanmasn ngren bir rapor sundu. Bu kararn adndan, rdnde alanda reform program balatld.

Kralln balca hedefleri arasnda, idari, sosyo-ekonomik ve siyasi alanlarda yeniden yaplanma yer alyordu. Ayn zamanda, srail ile ilikilerin normallemesi kart cephe rejim zerindeki basksn artrmak amacyla srail devleti ile ilikilerin devamn savunlardan oluan bir kara liste yaymlad.

Alnan sk nlemlere ilaveten, yine ylnda yeni seim yasas kabul edildi. Bu yasa uyarnca, 80 sandalyeli rdn Temsilciler Meclisi artan nfus gz nne alnarak sandalyeye karld. Buna ek olarak, kadn milletvekilleri iin alt kiilik bir ek kota daha sonra seim yasasna eklendi.

Her ne kadar seim yasasnda olumlu deiiklikler yapldysa da, muhalefetin ve HCnin tepkisini eken yasada Filistinli-rdnller, slami rgtler ve sol partilerin beklentileri gndeme alnmamtr.

HC ve Filistinlilerin nerisi Temsilciler Meclisindeki dalmn rejime ballktan ok, nfusa dayal bir kriterle belirlenmesi ynndedir. Parlamentodaki temsiliyetin gney blgelerini Bedeviler ve airetlerden oluan kayrc bir politika ile desteklemesi sonucunda ten itibaren Parlamento, rejime sadk airet liderlerinin ve bamsz milletvekillerinin ounlukta olduu bir yasama organna dnmtr.

Bu da haliyle Kralln politikalaryla rten bir sonu olarak ortaya kmaktadr.

Bu noktada, ylnda yrrle giren nce rdn, Sonra Arap giriimini El-Aksa intifadas sonrasnda muhalefetin glenerek i huzursuzluun art bir ortamda ortaya atlan bir ulus ina projesinden ziyade nce Gvenlik giriimi olarak da deerlendirmek gerekmektedir. Kral Abdullah nce rdn Kampanyas ile nce ulusal birlii salamay daha sonra da birtakm reformlarla blgesel sorunlarla baa arsp iin i istikrar korumay hedeflemektedir.